Ta AMIGO-testen!

Hvordan står det til på din arbeidsplass når det gjelder AMIGO: Anerkjennelse, Mestring, Inspirerende mål, Glede og humor og Oss / fellesskapsfølelsen? Testen er helt anonym, du trenger ingen innlogging og den tar ca 2-3 minutter. Spørsmålene er basert på Gallup’s Employee Engagement Survey, et forskningsprosjekt som omfatter over 2,7 millioner arbeidstakere i mer enn 100.000 team i 50 ulike bransjer, som viser hva som er viktigst for at ansatte kan yte sitt beste og får flinke folk til å bli i jobben.

"*" obligatorisk felt

Vi er positive og inspirerende overfor hverandre i arbeidshverdagen*
Jeg har det jeg trenger av informasjon og utstyr for å gjøre en god jobb.*
Informasjon fra leder, informasjon som er tilgjengelig for at du kan finne frem selv, og det samme for nødvendig utstyr.
En eller flere på jobb oppmuntrer min utvikling*
Dette kan være faglig eller personlig utvikling, og det kan være fra leder eller fra kolleger.
Jeg opplever at mine meninger blir hørt og betyr noe noe på jobb.*
Dine kolleger eller din leder lytter til meningene, og vurderer dem på en ordentlig måte.
Jeg har en jeg kan snakke fortrolig med på jobben.*
Du har en leder eller kollega som du kan snakke uformelt med og som du har tillit til.
Min nærmeste leder får fram det beste i sine medarbeidere*
Vi feirer ofte små og store seire og begivenheter*
Min nærmeste leder sørger for at mine meninger blir tatt hensyn til*
Jeg opplever mine arbeidsmål som meningsfulle*
Jeg føler at jeg lykkes i jobben min*
På jobben gjør vi hverandre bedre*
Jeg har fått ros, eller tilbakemelding på noe jeg har gjort bra på jobb, i løpet av de siste syv dagene.*
Dette kan være fra din nærmeste leder, eller fra andre ansatte
Jeg opplever at virksomhetens mål tydeliggjør mitt ansvar, min myndighet og forventninger til meg*
Jeg kan bruke min kompetanse og det jeg er best på i arbeidshverdagen for nå virksomhetens mål*
Jeg vet hva som forventes av meg i min jobb*
Hvilket ansvar jeg har, hvilke mål jeg skal nå og hva som er kriterier for at jeg gjør jobben min godt
Jeg har ofte muligheten til å ha det gøy på jobben*
Jeg opplever at avdelingens/virksomhetens mål gir meg energi og inspirasjon i arbeidshverdagen*
Jeg utvikler meg personlig og faglig i jobben min*
Det er mye humor og latter på min arbeidsplass*
Min nærmeste leder er stimulerende å jobbe for*
I jobben min har jeg mulighet til å gjøre det jeg er flinkest til hver dag.*
Ikke nødvendigvis hele tiden, men litt hver dag.
Min nærmeste leder legger til rette – slik at jeg får gjort jobben min*
I løpet av de siste 6 månedene har noen snakket med meg om min utvikling.*
Det kan være en samtale med nærmeste leder eller annen person, og det kan gjelde for eksempel kompetanse, ansvar eller annen faglig utvikling.
Jeg føler ofte begeistring på jobben*
Det min bedrift jobber med får meg til å føle at mitt arbeid er viktig.*
Jobben du leverer verdsettes av deg selv og i det øvrige samfunn.
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.