Ta AMIGO-testen!

Hvordan står det til på din arbeidsplass når det gjelder AMIGO: Anerkjennelse, Mestring, Inspirerende mål, Glede og humor og Oss / fellesskapsfølelsen? Testen er helt anonym, du trenger ingen innlogging og den tar ca 2-3 minutter. Spørsmålene er basert på Gallup’s Employee Engagement Survey, et forskningsprosjekt som omfatter over 2,7 millioner arbeidstakere i mer enn 100.000 team i 50 ulike bransjer, som viser hva som er viktigst for at ansatte kan yte sitt beste og får flinke folk til å bli i jobben.

"*" obligatorisk felt

Min nærmeste leder legger til rette – slik at jeg får gjort jobben min*
Jeg opplever at virksomhetens mål tydeliggjør mitt ansvar, min myndighet og forventninger til meg*
Min nærmeste leder er stimulerende å jobbe for*
Jeg føler ofte begeistring på jobben*
Jeg føler at jeg lykkes i jobben min*
På jobben gjør vi hverandre bedre*
Jeg har fått ros, eller tilbakemelding på noe jeg har gjort bra på jobb, i løpet av de siste syv dagene.*
Dette kan være fra din nærmeste leder, eller fra andre ansatte
Jeg har en jeg kan snakke fortrolig med på jobben.*
Du har en leder eller kollega som du kan snakke uformelt med og som du har tillit til.
Jeg utvikler meg personlig og faglig i jobben min*
Jeg har ofte muligheten til å ha det gøy på jobben*
Jeg opplever at mine meninger blir hørt og betyr noe noe på jobb.*
Dine kolleger eller din leder lytter til meningene, og vurderer dem på en ordentlig måte.
Vi feirer ofte små og store seire og begivenheter*
I løpet av de siste 6 månedene har noen snakket med meg om min utvikling.*
Det kan være en samtale med nærmeste leder eller annen person, og det kan gjelde for eksempel kompetanse, ansvar eller annen faglig utvikling.
Det min bedrift jobber med får meg til å føle at mitt arbeid er viktig.*
Jobben du leverer verdsettes av deg selv og i det øvrige samfunn.
Min nærmeste leder får fram det beste i sine medarbeidere*
Det er mye humor og latter på min arbeidsplass*
Jeg opplever at avdelingens/virksomhetens mål gir meg energi og inspirasjon i arbeidshverdagen*
En eller flere på jobb oppmuntrer min utvikling*
Dette kan være faglig eller personlig utvikling, og det kan være fra leder eller fra kolleger.
Jeg vet hva som forventes av meg i min jobb*
Hvilket ansvar jeg har, hvilke mål jeg skal nå og hva som er kriterier for at jeg gjør jobben min godt
Jeg opplever mine arbeidsmål som meningsfulle*
Vi er positive og inspirerende overfor hverandre i arbeidshverdagen*
Jeg kan bruke min kompetanse og det jeg er best på i arbeidshverdagen for nå virksomhetens mål*
Min nærmeste leder sørger for at mine meninger blir tatt hensyn til*
Jeg har det jeg trenger av informasjon og utstyr for å gjøre en god jobb.*
Informasjon fra leder, informasjon som er tilgjengelig for at du kan finne frem selv, og det samme for nødvendig utstyr.
I jobben min har jeg mulighet til å gjøre det jeg er flinkest til hver dag.*
Ikke nødvendigvis hele tiden, men litt hver dag.
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.